Makseraskused Rootsis ja riiklik võlgade sissenõudmine

Nii mõnigi ärimees on omal nahal tunda saanud vana tõde, et äri tegemine on seotud riskidega ja ei pruugi alati õnnestuda. Vahel jookseb äriplaan karile, vahel toimuvad ootamatud muudatused maailmas, mis toovad kaasa kulude äkilise kallinemisele, vahel muutuvad seadused ning harvadel juhtudel võivad tabada haigused võtmeisikuid. Rahavoogude peatumine viib ettevõtte kiiresti makseraskusteni, millele omakorda järgneb arvete ning riigimaksude tasumata jätmine. Ootamatuste eest pole keegi kaitstud.

Käesolevas artiklis keskendume sellele, mis juhtub siis, kui teil tekivad Rootsis tegutsedes makseraskused või on teie kliendid teile juba pikemat aega võlgu ja teil tuleb tegemist teha Kronofogdeniga.

Kronofogdenil on Rootsis nii võlanõuete kinnitamise kui kohtutäituri roll

Kronofogden on Rootsi riigiasutus, kelle peamine ülesanne on võlanõuete menetlemine ja nende sissenõudmine ning seonduv tegevus, näiteks sundmüügi korraldamine (exekutiv auktion). Kronofogdenil on esindusi 32 linnas ja seal töötab 2300 inimest. Kronofogden on liitsõna, mis koosneb sõnadest „krono“, tõlkes kroonu ehk riik, ja „fogde“, tõlkes järelevalvaja, seega viitab kronofodgen kõrge positsiooniga isikule, kes riigi heaks järelevalve tööd teeb. Tänapäeval on antud ameti kandjatel administratiivne roll, kus nad aitavad võlgu kindlaks määrata ja sisse nõuda.

Kronofogdenil on Rootsis vägagi tõsiseltvõetava asutuse maine. Tegemist on austatud, erapooletu ja suurte õigustega ametiasutusega. Juhul, kui teie firmalt võla kättesaamiseks on pöördutud Kronofogdeni poole, on firmal automaatselt häbiplekk küljes, mida kergesti maha ei saa. Rootslased hakkavad Kronofogdenit vestlustes mainima enamasti siis, kui arvete tasumise korduvad meeldetuletused ja inkassoteavitused ei ole viinud võlgade tasumiseni.

Enne, kui võlanõudega Kronofogdeni poole pöörduda, tuleks läbi mõelda, kas asi on seda väärt. Kui nende poole pöörduda ilma korraliku tõendusmaterjalita, siis isegi juhul, kui teie nõue esialgu registreeritakse, ei jõua protsess kuigi kaugele. Ülekohtused ja/või ebaõiged nõuded filtreeritakse esimese ringis välja. Näiteks, alltöövõtja, kes on lepingu sõlminud vahendajaga, mitte otse peatöövõtjaga, lihtsasti Kronofodgeni abil peatöövõtjalt võlgu välja nõuda ei saa.

Kronofogdeni poole pöördudes peab olema selge faktiline alus oma nõude tõendamiseks. Parima resultaadi saavutamiseks on vajalik firmade vaheline koostööleping, samuti teie poolt esitatud arved, mida vastaspool pole tasunud, ja lühike seletuskiri, mille eest teile võlgu ollakse.

Kronofogdeni protsess võtab aega ja seda tagant sundida ei saa

Tavaliselt sisaldab protsess järgmisi samme.

Võla tasumist nõudev firma esitab taotluse võla suhtes (Ansökan). Kronofogden registreerib nõude esitamise ja saadab ettekirjutuse (Föreläggande) nõude saajale, mille saaja peab allkirjastama ja Kronofogdenile tagasi saatma – seda tehes tunnistab ta, et on ettekirjutuse kätte saanud (Delgivningskvitto). Kui kirjalikku vastust ei saabu, saadetakse esialgu meeldetuletus. Kui ka sellele ei vastata, teeb Kronofogden 6 nädala pärast juriidilise isiku osas tagaseljaotsuse (Särskild delgivning med juridisk person) ning võlanõue pööratakse täitmisele.

Juhul, kui nõude saaja on arvamusel, et nõue ei ole õigustatud, peab ta reageerima esimesele kirjale – koostama kirjaliku vaidlustuse (Bestridan) ja saatma selle postiga Kronofogdenile. Kronofogden saadab nüüd omakorda vastuse võlanõude esitajale (Underrättelse), kellele antakse samuti võimalus esitada täiendav seisukoht uut infot arvesse võttes. Pärast seda tehakse nõude kohta otsus (Utslag). Kui võlanõude otsuse saaja tunnistab Kronofogdeni poolt kinnitatud ja määratud võlga, toimub järgmises etapis selle tasumine või sisse nõudmine. Juhul, kui võlgnik otsuse vaidlustab, lahendatakse asjad maakohtus (Tingsrätt). Kronofogden aitab ka kinnitatud võlgade sissenõudmist korraldada (Indrivning).

Kronofogdeni kirjadele vastamisest kõrvale hiilimine ei ole mõistlik. Sellisel juhul võib Kronofogden otsuse langetada tagaselja võlanõude esitaja kasuks.

Eelpooltoodu kokkuvõtteks, võivad mõlemad osapooled protsessi igal sammul Kronofogdenile oma nägemuse esitada. Seetõttu võtab ka menetlus aega. Tuleb arvestada, et nõude esitamisest kuni nõude kinnitamiseni ja võla suuruse määramiseni läheb kuid. Kui te selle protsessiga tuttav olete, saate seda aega kasutada endale kasulikult, näiteks leida lahenduse võla finantseerimiseks.

Mis juhtub siis, kui te ei tasu võlanõuet, mis on Kronofogdeni poolt kinnitatud ja tasumisele määratud?

Lühike vastus on, et Kronofogdenil on õigus panna teie varad sundmüüki. Samaaegsel satute te võlaandmebaasi, mis omakorda kajastub vastava märkena (Betalningsanmärkning) krediidifirmade ja finantsasutuse andmebaasides. Kui firmal on selline märge, siis kaob igasugune võimalus pangakrediidi kasutamiseks. Firma edasine finantstegevus saab toimuda kas sularahas või ettemaksetena, mis pole kuigi praktiline.
Rootsi firmad on eriti tundlikud Kronfogdeni nimekirja sattunud ettevõtete suhtes. See ütleb neile, et antud firma ei ole usaldusväärne äripartner.

Kronofogdeniga suheldes tuleb täita palju pabereid, milles kasutatavad terminid on üsna keerulised. Kodanikud, kellel on Rootsi digi isikutunnistus (Bank-id), saavad asju ajada digitaalselt. Välismaalastel, näiteks eestlastel, tuleb aga kogu protsess paberkandjal ette võtta.
Soovitame alati pöörduda Kronofogdeniga kokkupuute tekkimisel vastavat kompetentsi omava ettevõtte poole, kes omab kogemust Kronofogdeniga suhtluses ja kelle asjaajamiskeelte hulka kuulub ka rootsi keel. WiseCounter AB konsultandid leiavad teie probleemidele parima ning kiireima lahenduse. Võtke meiega julgelt ühendust, kui olete saanud kirja Kronfogdenilt või teil on vaja võlgade sissenõudmisel abi.

Kronfogdeni sundmüügi oksjonid toimuvad siin

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.