Firmade asutamine (sh lubade taotlemine, registreeringud)

Meie pikaaegne kogemuste pagas võimaldab pakkuda kvaliteetset ja läbimõeldud firmade asutamise täisteenust. Oleme teile abiks Rootsis ettevõtte asutamise protsessi igas etapis, luues kindla vundamendi teie ettevõtte pikaajaliseks eduks.

Miks valida Wisecounteri teenused?

 • Omame põhjalikku arusaama Rootsi äriseadustest, ettevõtlusreeglitest ja kultuurilistest iseärasustest. Rootsis on mitmeid ettevõttevorme, millest levinumad on füüsilisest isikust ettevõtja (enskild firma), piiratud vastutusega äriühing (aktiebolag või AB) ja filiaal. Sobiva vormi valimine sõltub ettevõtte planeeritavatest omandisuhetest, eemärkidest ja plaanidest. Rootsi keerulise struktuuriga maksustamissüsteemi tõttu on oluline mõista ettevõtlusega alustamisel ka võimalikke maksuaspekte. Olenevalt ettevõtte tüübist võivad olla tegutsemiseks vajalikud litsentsid või load. Sujuv asutamisprotseduur sõltub regulatiivse maastiku tundmisest ja vajalike lubade võimalikult kiirest kättesaamisest.

Allpoolne loetelu annab ülevaate meie poolt pakutava asutamisteenuse komponentidest:

 • Esialgne koosolek, et arutada asutatava ettevõtte eesmärke ja võimalikke piiranguid
 • Abi sobivaima äristruktuuri valimisel (nt AB, füüsilisest isikust ettevõtja, filiaal)
 • Abi eristuva ja nõuetele vastava ärinime broneerimisel
 • Nõutava juriidilise dokumentatsiooni, näiteks äriühingu põhikirja koostamine ja esitamine
 • Registreerimisprotseduuri korraldamine Rootsi äriregistris Bolagsverketis
 • Tugi organisationsnummeri (ettevõtte identifitseerimisnumbri) hankimisel
 • Abi ettevõtte registreerimisel Rootsi maksuametis (Skatteverket)
 • Abi käibemaksukohustuslaseks registreerimisel, kui see on ettevõtte puhul kohaldatav
 • Rootsi ettevõtte pangakonto avamise protseduuri hõlbustamine
 • Selle tagamine, et kõik asutamisprotseduurid järgivad Rootsi seadusi ja määrusi
 • Pidev abi iga-aastase ja -kuise aruandluse korraldamisel ja muude asutamisjärgsete küsimuste lahendamisel
 • Nõustamine tööandjaks olemisega seotud küsimustes, nagu lepingud ja kohustuslik kindlustus. Rootsis on ainulaadne tsentraliseeritud palgakujunduse süsteem, mida tuntakse Rootsi mudelina. Rootsi Ametiühingute Konföderatsioonil ja Rootsi Tööandjate Keskliidul (Svenskt Näringsliv) on keskne roll üldiste palgatingimuste läbirääkimisel, millega antakse igale sektorile spetsiifilised juhised palgamäärade kehtestamiseks.
 • Abi A-skatti hankimisel ja kõikide vajalike nõuete täitmisel, et töötajad saaksid Rootsis tööle asuda
 • Põhjalik abi kollektiivlepingute sõlmimisel Rootsis. Kollektiivlepingute süsteemi mõistmine ja selles oskuslikult navigeerimine on Rootsis tegutsevatele ettevõtetele hädavajalik, kuna kollektiivlepingutel on oluline roll töösuhete ja töötingimuste kujundamisel, eriti kehtib see ehitussektori puhul.
Wisecounteri firmade asutamisteenust kasutades saate olla kindel, et teie uus ettevõte on täielikus vastavuses Rootsi seadusandlusega. Võtke meiega ühendust ja kasutage meie kui asutamisteenuse pakkuja abi, et säästa aega ja kiirendada protsessi.

Võtke meiega ühendust

 • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
 • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
 • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.