Maksuarvestus ja -konsultatsioonid

Rootsit peetakse heaoluriigiks just oma keeruka maksusüsteemi tõttu, mille eesmärgiks on kõiki ühiskonnagruppe õiglaselt kohelda säilitades samas progressiivse riigi vaimu ja teisalt omades piisavalt vahendeid laia valiku avalike teenuste pakkumiseks. Wisecounter on abiks Rootsi keerukal maksumaastikul orienteerumisel ning pakub oma klientidele igakülgset tuge maksude planeerimisel ja optimeerimisel.

Miks valida Wisecounteri maksunõustamisteenus?

  • Meie spetsialistidel on laialdased teadmised Rootsi maksusüsteemi nüanssidest. Rootsi maksusüsteem hõlmab ettevõtte tulumaksu, käibemaksu, sotsiaalkindlustusmakseid ja ka muid riiklikke ning kohalikke maksukohustusi. Oleme abiks käibemaksukohustuslasena registreerimisel ja käibemaksu maksmise haldamisel, sh õigeaegse ja täpse aruandluse teostamisel. Oluline on märkida, et Rootsis maksustatakse ettevõtte kasumit. Ettevõtte kasumimaksu määr on tavaliselt madalam kui tulumaksumäär ning seda kontrollitakse ja kohandatakse üsna sageli. Rootsis on kasutuses progressiivne tulumaksusüsteem - kõrgema palgaga inimesed maksavad suurema protsendi oma tulust maksudeks kui madalama palgaga inimesed. Sotsiaalkindlustusmaksed on üldises maksukoormuse suureks osaks. Sotsiaalkindlustusmaksete najal on üles ehitatud Rootsi sotsiaalkindlustussüsteem, mis pakub kõigile riigi elanikele mitmeid hüvesid, nagu tervishoiuteenus, riiklik pension, töötuskindlustus, tasustatud rasedus- ja sünnituspuhkus, invaliidsuskindlustus jne. Nii tööandjad kui ka töötajad panustavad sotsiaalkindlustusmaksete tasumisse.

  • Meie konsultandid on teile abiks piiriüleste tehingute, siirdehindade ja muude rahvusvahelise maksumaastiku küsimuste lahendamisel. Kuna tegutseme lisaks Rootsile ka Eestis, Soomes ja Lätis, saame oma mitmel turul tegutsevatele klientidele pakkuda terviklikku lähenemist ja garanteerida, et nende maksud on makstud korrektselt ja ettevõtte huvisid silmas pidades.

  • Oleme hoolsad ja nõudlikud ka pisidetailide osas ning tagame sedakaudu, et teie ettevõte järgib korrektselt Rootsi maksunõudeid. Kui tegutsete Rootsis, peate esitama finants- ja maksuaruanded Rootsi maksuametile Skatteverket. Kõik finantsaruanded peavad olema kooskõlas Rootsi maksumenetluse seadusega (Skatteförfarandelagen), tulumaksuseadusega (Inkomstskattelagen), käibemaksuseadusega (Mervärdesskattelagen) ja muude seotud õigusaktidega.

  • Meie konsultandid omavad teadmisi erinevate majandusharude võimalikust maksuproblemaatikast, mis võimaldab meil pakkuda personaalset lähenemist vastates teie ettevõtte spetsiifikale ja võimalustele. Teeme oma klientidega tihedat koostööd, et tagada nende ettevõtete hea käekäik Rootsi maksumaastikul, pakkudes tuge auditite ettevalmistamisel, maksukohustuste optimeerimisel ja muude oluliste finantsvalikute tegemisel.

 

Maksuarvestus- ja konsultatsiooniteenuse pakkumine Rootsis nõuab ettevõtluskultuuri mõistmist, tehnilist oskusteavet ja pühendumist seadusmuudatustega kursis olemisele. Meie konsultandid pakuvad teile väärtuslikku abi Rootsi maksumaastikul edukaks toimetulekuks.

Võtke meiega ühendust

  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.