Millal ning millist ettevõtlusvormi Rootsis eelistada

Tark ettevõtja uurib juba aegsasti enne Rootsi turule sisenemist, millised on sealsed võimalused äri tegemiseks ning milline ettevõtlusvorm tema vajadustele kõige paremini vastab. Selles artiklis on juttu kolmest erinevast viisist, kuidas Rootsis juriidilise kehana tegutseda. On olemas ka teisi ettevõtlusvorme, aga neid kasutatakse kas väga väikeste ettevõtete puhul (näiteks FIE-d) või siis erandjuhtudel.

3 ettevõtlusvormi, millest selles artiklis juttu tuleb, on:

  • Rootsis registreeritud välismaine ettevõte
  • Rootsi filiaaliga välismaine ettevõte
  • Rootsi AB (AB on lühend sõnast „Aktiebolag“, mis otsetõlkes tähendab „Aktsia äriühing“ ning vastab Eesti OÜ-le)
Õige otsuse tegemisele aitab kaasa see, kui tead juba turule sisenedes, kui kaua Sa Rootsi turul tegutseda kavatsed. Kui plaanid tegutseda vähem kui 6 kuud, piisab ettevõtte Rootsi registreerimisest. Kui aga kauem kui 6 kuud, siis tuleb teha kas filiaal või Rootsi AB.

Olenemata ettevõtlusvormist, on igal juhul vaja registreerida F-skatt, VAT number või tööandja registreering, olenedes sellest, kas ettevõte tegeleb käibemaksustatava müügiga või tööliste palkamisega. Mõnel ettevõttel läheb kõiki kolme vaja. Need registreeringud tehakse Skatteverketis (Rootsi Maksuametis) ja registreeringu käsitlemisaeg on 3–6 nädalat.

Rootsi ettevõtte registrinumbrid on 10-kohalised (XXXXXX-XXXX) ja nende järgi saab tuvastada, mis ettevõtlusvormiga tegemist on.

Rootsis registreeritud välismaine ettevõte (50XXXX-XXXX)

+ Sobib ettevõtjale, kellel on Rootsis aeg-ajalt lühiajalisi projekte.

+ Ei teki ühtegi lisakohustust peale deklaratsioonide esitamise.

+ Kõige väiksem investeerimiskulu, nii ajaliselt kui rahaliselt.

– Püsiva tegevuskoha tekkimisel (kauem kui 6 kuud) on vaja luua endale filiaal või AB. Hiljem filiaali või AB loomisel on vaja „üle viia“ varem tehtud tegevused ning see võib olla tüütu ja ajamahukas.

– Rootslased eelistavad koostööd teha Rootsi ettevõtetega. Tihtipeale pakutakse ettevõtetele, kes ei ole filiaalid või AB-d kehvemaid tingimusi.

Vajalikud registreeringud

Kõige tihedamini alustavad ettevõtjad oma tegevust Rootsi turul just selle ettevõtlusvormiga. Tõenäoliselt on ettevõttel Rootsis käsil mõni lühiajaline, alla 6 kuu kestev projekt, ning sellega asi piirdub. Sellisel juhul piisab sellest, kui registreerida oma ettevõttele F-skatt, VAT number või tööandjaregistreering.

VAT numbrit saab taotleda siis, kui müüd Rootsis eraisikutele kaupu või osutad teenuseid, mille müüki ei maksustata Euroopa Liidu pöördkäibemaksu reeglite järgi. Samuti siis, kui vabatahtlikult soovid maksta käibemaksu Rootsi.

Tööandjaregistreering tuleb teha sellisel juhul, kui töötajad peavad maksma Rootsis tulumaksu, ehk kui nad saavad Rootsis tehtud tööde eest tulu kauem kui 6 kuud, või kui nende „tegelik tööandja“ on Rootsi ettevõte.

Tehes ühe neist kolmest registreeringust, saab ettevõte ajutise 10-kohalise registrinumbri, mis algab numbritega 5 ja 0 (50XXXX-XXXX). Registreeringute tegemine võtab aega 3–6 nädalat. See number ei ole jääv ning tegemist ei ole omaette ettevõtte haruga. Seda on hea teada, kuna paljud suuremad Rootsi ettevõtted (eriti avalikus sektoris) teevad koostööd vaid Rootsi ettevõtete või filiaalidega. Ettevõtted, kellele on antud „50“-ga algav registrinumber EI OLE filiaalid.

Rootsi filiaaliga välismaine ettevõte (51xxxx-xxxx)

+ Püsiva tegevuskohaga välismaisele ettevõttele kõige soodsam ettevõtlusvorm.

+ Filiaaliga saab teha peaaegu kõike seda, mida AB-ga.

– Pikaajalise usalduse loomiseks ei ole see kõige optimaalsem ettevõtlusvorm. Rootslased eelistavad koostööd teha AB-dega.

– Filiaal ei ole eraldi juriidiline keha. Kui äri läheb Rootsis halvasti, võib see mõjutada ka ettevõtte teiste harude kohustusi.

– Risk ettevõtte tehingute kajastamata jätmiseks või kahekordseks kajastamiseks on suurem, just sellel samal põhjusel, et filiaal võib tunduda eraldi seisev ettevõte, kuigi see seda ei ole. Tuleb selgelt määratleda, milliseid tehinguid tehakse ettevõtte mõne teise haruga ning milliseid filiaaliga, eriti kui tegemist on piiriüleste tehingutega.

Püsiv tegevuskoht Rootsis ja sellega kaasnevad kohustused

Kui on teada, et ettevõttel tekib Rootsis püsiv tegevuskoht, on ta kohustatud registreerima endale filiaali. Püsiv tegevuskoht tekib siis, kui on täidetud järgnevad kriteeriumid:

- Äritegevuse teostamiseks on konkreetne geograafiline koht;
- Äritegevus kestab kauem kui 6 kuud;
- Ettevõte sooritab oma põhilist äritegevust kohapeal.

Püsiva tegevuskohaga kaasnevad ettevõttele ka mõned järgnevad lisakohustused:

- Ettevõte peab Rootsis tekkinud tulude kohta esitama tuludeklaratsiooni ning maksma nende eest tulumaksu;
- Ettevõtte filiaali äritegevuse jaoks peab pidama eraldi raamatupidamist;
- Ettevõte peab igal aastal saatma Rootsi äriregistrile aastaaruande. Eesti ja Rootsi äriregistritesse võib saata sama dokumendi, aga tõlgituna kas siis vastavalt eesti või rootsi keelde.

Ettevõtte filiaal peab toimetama Rootsi õigusaktide järgi nagu seda teevad ka teised Rootsi firmad. Tähtis on meeles pidada, et sellest hoolimata ei ole filiaal eraldi juriidiline isik või iseseisev ettevõte. Filiaal on välismaise ettevõtte üks haru. Seega on Rootsi filiaalil samad kohustused nagu ka teistel Rootsi ettevõtetel, aga mitte kõik samad õigused.

Registreerides Rootsi filiaali, saab ettevõte endale registrinumbri, mis algab numbritega 5 ja 1. Filiaali registreerimine võtab aega 1–2 nädalat. Avalduse tegemine on mahukas töö ja meeles tuleb pidada ka seda, et kõik saadetud dokumendid peavad olema tõlgitud rootsi keelde.

Peale filiaali registreerimist on vaja teha ka F-skatt, VAT numbri või tööandja registreering ja see võtab omakorda aega 3–6 nädalat. Seega kokku kulub filiaaliks vajalike dokumentide registreerimiseks 4–8 nädalat.

Rootsi AB (55xxxx-xxxx)

+ Rootsis tegutsemiseks kõige lihtsam ettevõtlusvorm. Kliendid ja koostööpartnerid usaldavad AB-sid kõige rohkem ning on lihtsam nõuda Rootsi tingimustel tehinguid. Eriti siis, kui selja taga on juba paar edukat majandusaastat.

+ Erinevaid deklaratsioone ja avaldusi esitada on palju lihtsam.

+ Kodumaist ettevõtet ning Rootsi ettevõtet hoitakse lahus, seega on riskid maandatud.

– Alginvesteering on kallis ning ajamahukas. Siiski, aktsiakapital ei ole kulu, vaid selle eest saab ettevõttele hiljem vara soetada.

Pikaajaliseks tegutsemiseks Rootsis on kõige mõistlikum teha Rootsi AB. Selleks on mitu head põhjust. Näiteks asjaolu, et rootslased ise võtavad AB-sid palju tõsisemalt kui teisi ettevõtlusvorme. AB paistab neile nagu „õige ettevõte“ ja tekitab neis usaldusväärsust. Nagu öeldud, on filiaaliga võimalik teha kõike, mida saab teha ka AB-ga, kuid filiaaliga pole nii harjutud.

Rootsi AB kohta on väga lihtne infot leida, kuivõrd info ettevõtte kohta, sealhulgas aastaaruanded, on avalikult kättesaadavad. Ettevõtte vastu huvi tundvad isikud saavad lihtsalt ja kiirelt ülevaate firma finantsseisust. Teise kahe variandi puhul ei ole see aga kahjuks alati võimalik.

Rootsi AB eelised

Rootsi AB alt tegutsedes on eeliseks ka see, et selle äritegevusi on palju lihtsam muudest ettevõtte harudest lahus hoida. See on oluline eriti siis, kui tegutsetakse mitmes eri riigis. Segadus sellest, kas mingi teatud tehingu on teinud mõni muu ettevõtte haru või filiaal, jääb ära. Rootsi AB on eraldiseisev ettevõte ja vastutab oma kohustuste eest ise. AB kohustused ei kandu üle kodumaal asuvale ettevõttele, mis teeb selle alt toimetamise turvaliseks.

Rootsi AB loomisega saab vähendada ka aja- ning rahakulu, mis tekib raamatupidamistegevustes. Rootsi raamatupidamisprogrammid, eri riikide ametite e-keskkonnad, avalduste täitmised jms, on kõik mõeldud Rootsi AB-dele. Seega on selle ettevõtlusvormiga asjaajamine ning erinevate ametiasutustega suhtlemine oluliselt lihtsam.

Rootsi AB asutamisel on vajalik 25 000 SEK suuruse aktsiakapitali olemasolu. Olenedes sellest, kas tahta ettevõtte arvelduskontoks endale Rootsi või Eesti pangakontot, võtab uue AB registreerimine aega 2–6 nädalat. Peale seda on vaja registreerida F-skatt, VAT number või tööandja registreering, mis võtab ka omakorda 3–6 nädalat. Samal ajal tuleb registreerida ka juhatuse vahetus, uued omanikud, uus ettevõte aadress jms. Kokku võtavad kõik toimingud aega 5–8 nädalat.

Protsessi saab kiirendada, ostes valmis riiulettevõtte, kus on AB juba valmis ning vaja ainult registreerida F-skatt, VAT number või tööandja registreering. Riiulettevõtted võivad maksta 250–1000 euro ulatuses, sõltudes sellest, kui palju müüv ettevõte Sind firma ülevõtmisega abistab.

Meiepoolne soovitus

Kokkuvõttes saab öelda, et Rootsis oma Eesti ettevõtte registreerimine sobib neile, kes Rootsis suurt projekti ette ei võta, vaid tegutsevad seal pigem lühiajaliselt, alla 6 kuu.

Filiaal sobib neile, kes viivad Rootsis läbi suuremahulisi projekte, mis kestavad kauem kui 6 kuud ning ei tea kas see on ühekordne projekt või tuleb töid veel juurde. Ka hooajatöödega tegelevatele ettevõtetele on see hea lahendus.

AB sobib neile ettevõtetele, kes tahavad Rootsis tegutseda pikaajaliselt ja oma äri seal edasi arendada. Äri tegemine Eestis ja Rootsis on kaks täiesti erinevat valdkonda ning on oluline, et kummaski riigis tegutsetaks kohalike kommete järgi. Isegi kui soovid Rootsis tegutseda vaid aasta, soovitame ikkagi teha AB, sest see annab juurde usaldusväärsust. Lisaks, kui enam Rootsis äri teha ei soovi, on võimalik Rootsi ettevõtte maha müüa.

Siiski, kõige õigema valiku tegemiseks ja parima lahenduse leidmiseks tuleb arvestada veel mitmete erinevate faktoritega ning selleks on mõistlik konsulteerida asjatundjaga, kes on selles valdkonnas piisavalt kogenud ning suudab ennetada takistusi, et oma äritegevusega Rootsi sisenemine toimuks võimalikult efektiivselt ja sujuvalt.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused firmadele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke.