Planeerid tegutseda Rootsis? Tee F-skatt

See artikkel on mõeldud sinule, kes sa oled mõelnud Rootsis äri tegemisest või on juba tekkinud selleks võimalus. Rootsis on vaja arvestada paljude spetsiifiliste asjaoludega. Eriti reguleeritud on ehitussektor. Sõltuvalt tööde iseloomust ja kestvusest, on vaja ettevõte registreerida erinevates riiklikes ja muudes asutuste registrites. Oluline on uurida, mis load ja sertifikaadid välismaa ettevõtjana peavad Rootsis kindlasti olema. Vajadused sõltuvad äri tüübist ja ettevõttest ning küsimusele „mis registreeringuid on vaja?“ puudub tihti ühene vastus.

Kui kaunis bürokraatiamaastik tekitab teis segadust, siis üks registreering mida läheb vaja igal teenust osutaval ettevõttel, on F-skatti registreering. Peaaegu eranditult kõikidel Rootsis tegutsevatel firmadel on vaja F-skatti numbrit. Olenemata sellest, kas need on Rootsi või välismaa ettevõtted. Kui Su ettevõttel on F-skatt olemas enne Rootsis tegutsemise alustamist, siis vaatavad potentsiaalsed Rootsi kliendid seda väga positiivse tegurina. See annab kohalikule ettevõtjale esmase kindluse välisettevõttega koostöö tegemisel.

F-skatt’i funktsioon

F-skatt on tõend, mis näitab, et müüd oma teenuseid ametliku ettevõttena, mis täidab oma kohustusi korrektselt ning vastutab enda ja/või enda ettevõtte tööliste tulumaksu ning sotsiaalmaksu deklareerimise ja tasumise eest. Rootsi kliendi jaoks tähendab see kindlust, et kui ta ostab sinu ettevõttelt teenuseid, siis ei pea ta deklareerima sinu ettevõtte töölisi oma ettevõtte palgasaajatena ning maksma esitatud arve pealt lisaks sotsiaalmaksu Rootsi. Ehk, kui sa esitad Rootsi kliendile arve 1000 Euro eest ja arvel on kirjas F-skatti number, saab klient olla kindel, et ta peabki maksma kokku summa 1000 eurot. Kui arvel puudub F-skatti number, on Rootsi klient seadusega kohustatud deklareerima sinu ettevõtte töötajad enda töölistena ning tasuma lisaks 1000 eurole veel 314,2 eurot sotsiaalmaksu Rootsi riigile. Sellest peaks maha arvestama ka tulumaksu enne summa väljamakset. Kui Su firma tegeleb ainult kauba müügiga ei pea Sul F-skatt olema, vaid piisab VAT numbrist Rootsis (kui klient on eraisik).

See ei ole ebatavaline olukord, et ettevõtja on leidnud endale kliendi Rootsis, kes tahab temaga kohe tööd alustada ning olulised registreeringud jäävad ajapuuduse või teadmatuse tõttu tegemata. Olukorras, kus Rootsi kliendil on vaja esimesed arved ettevõtjale tasuda, selgub, et teenust osutanud ettevõttel ei ole F-skatti. Sageli jätab Rootsi ettevõte arve maksmata või tasub selle osaliselt, sest kardab lisakohustust 31,42% sotsiaalmaksu näol.

F-skatt registreering on hea ära teha ka sellepärast, et seda nõutakse iga firma puhul, sõltumata sellest kui kaua ta Rootsis tegutseb. Seda on iseenesest lihtne saada ja isegi kui Rootsi turule sisenemine ei lähe ootuspäraselt. Näiteks kui projektid/tööd käivituvad planeeritust hiljem, ei too F-skatti omamine ettevõttele kaasa täiendavaid igakuiseid kulutusi. F-skatt sinu ettevõttel näitab eelkõige, et oled juba Rootsi standarditega kursis ning teinud omal algatusel vajalikud registreeringud (või vähemalt osad vajalikud registreeringud). Tihti saab läbirääkimistega jätkata siis, kui on F-skatt number olemas. Muud olulised registreeringud saab teha ajal, kui tööd juba käivad. Sageli Rootsi firmad ei võtagi sind enne F-skatti registreerimist jutule.

Kuidas F-skatt’i saada?

F-skatti registreerimine on suhteliselt lihtne, juhul kui avaldus on kohe korrektselt täidetud ja sellega kaasas vajalikud lisadokumendid. F-skatti avalduse menetluse aeg on 3-6 nädalat ja avaldusega tuleb kaasa saata Eesti firma B-kaart ning maksuametist kinnitused, et nii ettevõttel kui ka ettevõtte omanikul puuduvad maksuvõlad. Kui on soov avaldus iseseissvalt täita, siis võib inglise keelse ankeedi leida kasutades märksõnu “SKV 4632 Tax application for foreign entrepreneurs”.

F-skatti ankeedil tehakse samuti käibemaksukohuslase avaldust ning tööandja registreerimist. Oluline on vaadata, et ankeet saaks korrektselt täidetud, sest on juhtumeid, kus ettevõtja täidab ise avalduse ning registreerib end korraga nii FIE-na kui ka AB- ja Filiaalina. See omakorda muidugi tähendab seda, et avaldust ei rahuldata ja saadetakse täiendavad küsimused, mis pikendab ajakulu.

Kokkuvõtteks

Ideaalis ettevõtja teab, mida ja kuidas ta tahab Rootsis teha. Kaua kõik aega võtab ning millal plaanitakse alustada. Näiteks, kui on juba teada, et tulevikus plaanitavad tegevused Rootsis kestavad kauem kui 6 kuud, on kasulik enne F-skatti avada Rootsis filiaal või luua täitsa uus ettevõte. On väga oluline meeles pidada, et Rootsi ei ole väike maakond Eestis. Paljud asjad võivad võtta oodatust kauem aega, seetõttu on väga oluline, et planeeritavaid ja vajalikke tegevusi ei jäeta viimasele minutile. Enne Rootsi turule sisenemist on parem kulutada tund nõustamisele professionaalide juures, millega sa võid säästa mitmeid nädalaid või koguni kuid.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.

Teenused firmadele

Pakume Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis laia valikut raamatupidamis- ja konsultatsiooniteenuseid ning meeskonnakoolitusi.

Asutamine

Aitame alustada ettevõtlusega Eestis, Soomes, Rootsis ja Lätis. Oleme abiks asutamisdokumentide koostamisel ja tegevuslubade saamisel.

Konsultatsioonid

Pakume konsultatsiooniteenuseid nii alustavatele kui tegutsevatele ettevõtetele, kes soovivad saavutada seatud kasvueesmärke.