Rootsi tuludeklaratsioon

Tuludeklaratsioon on Rootsi maksusüsteemi keskne osa ja tuludeklaratsiooni täitmise kohustus on Rootsis nii füüsilistel kui juriidilistel isikutel. Käesolevas artiklis käsitleme lühidalt mõlema tuludeklaratsiooni esitamise peamisi aspekte nende isikute puhul, kes tegutsevad paralleelselt nii Rootsis kui Eestis või siis pakuvad Eesti firma kaudu teenust Rootsi Kuningriigis.

Rootsi ettevõtte tuludeklaratsioon

Deklaratsiooni esitamise kohustus on kõikidel ettevõtetel, kellel on majandusaasta jooksul kehtiv F-skatt registreering Rootsis. Aruande esitamiskohustus on ka nendel ettevõtetel, kellel antud aasta jooksul Rootsis majandustegevust ei toimunud.

Tähele tuleb panna, et nõudmised on erinevad ettevõtetele, kellel on Rootsis püsiv tegevuskoht ja kellel pole. Kui Rootsis püsivat tegevuskohta pole, siis on aruandluskohustus mõnevõrra lihtsustatud.

Tuludeklaratsiooni esitamine ettevõtete puhul, kellel puudub Rootsis püsiv tegevuskoht

Alates 2021. a. jaanuarist on nendel välismaa ettevõttetel, kelle puudub Rootsis püsiv tegevuskoht, võimalus esitada tuludeklaratsiooni asemel spetsiaalne koondinfo aruanne (särskild uppgift). Selle alusel otsustab Rootsi maksuamet, kas ettevõttel on tekkinud püsiv tegevuskoht ja hindab, kas ettevõttel tekib tuludeklaratsiooni esitamise kohustus või mitte.

Ka koondinfo aruandele on maksuameti poolt etteantud vorm, millele pääseb ligi maksuameti online- keskkonnas, kus tuleb anda ülevaade ettevõtte eelmise aasta tegevuse ja projektide kohta Rootsis.

Koondinfo aruanne peab sisaldama järgmist:

  • Kirjeldus, milline on ettevõtte tegevus Rootsis
  • Ajavahemik, mille jooksul on Rootsis neid tegevusi tehtud (teenust osutatud, kaupu müüdud)
  • Lisada tuleb ka muu teave, mida Rootsi maksuamet nõuab maksukohustuse hindamiseks Rootsi tulumaksuseaduse alusel

Aruande esitamise tähtajad 

Majandusaasta lõpp 

Septembrist detsembrini
Jaanuarist aprillini 
Maist juunini 
Juulist augustini 

Tähtaeg

järgmise aasta 1. august
sama aasta 1. detsember
järgmise aasta 15. jaanuar
järgmise aasta 1. aprill

Allikas: Rootsi maksuamet 

Tuludeklaratsiooni esitamine ettevõtte puhul, kelle püsiv tegevuskoht on Rootsis

Rootsis püsiva tegevuskohaga ettevõtetel tuleb esitada Rootsis tuludeklaratsioon. Maksuamet saadab ettevõttele tuludeklaratsioonivormi INK2, mis tuleb täita ja vajalike lisadokumentidega (bilanss, kasumiaruanne) koos esitada.

Oluline on silmas pidada seda, et Rootsis tuleb järgida vajadusel maksukorrigeerimise eeskirju. Kasumiaruanne kajastab, nagu ikka, ettevõtte kasumit või kahjumit. Rootsi aruande kohaselt tuleb kasumit või kahjumit korrigeerida vastavalt kohaldatavatele maksueeskirjadele ja õigeid vorminõudeid kasutades. Kui maksukorrigeerimised on tehtud, on võimalik määrata kindlaks ettevõtte maksustatav kasum või kahjum, mis on maksude arvutamise aluseks.

Millal tuleb tuludeklaratsioon esitada?

Ettevõtete tulude deklareerimise ajakava sõltub majandusaastast.

Aruande esitamise tähtajad

Eelarveaasta lõpp 

juuli-august 2023
september-detsember 2023
jaanuar-aprill 2024
mai-juuni 2024

Tähtaeg

2. aprill 2024
1. august 2024
1. detsember 2024
15. jaanuar 2025

Allikas: Rootsi maksuamet

Füüsilise isiku tuludeklaratsioon

Füüsilise isiku tuludeklaratsiooni peavad esitama isikud, kes on saanud eelneva kalendriaasta jooksul Rootsis tulu.

Deklareerimiskohustus kehtib ka neile, kes on töötanud lühiajaliselt ja kelle töötasult on Rootsis deklareeritud ja makstud ainult tulumaks ( v.a. SINK töötajad), kuid näiteks sotsiaalmaks on makstud Eestisse. Tuludeklaratsiooni saavad esitada need, kellel on olemas ajutine (samordningsnummer) või alaline Rootsi isikukood (personnummer).

Füüsiliste isikute puhul on tuludeklaratsiooni esitamise tavapärane aeg igal aastal 19. märtsist kuni 2. maini. Kui esitamise viimane kuupäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, nihutatakse tähtaeg järgmisele tööpäevale.

Maksuameti poolt edastatakse eeltäidetud deklaratsioon digitaalselt, kui isikul on Rootsi isikukood (personnummer). Paberkandjal edastatakse eeltäidetud deklaratsioon välisriigi kodanikele ja sellele postiaadressile, mille ta on maksuametile edastanud maksukaardi taotluses.

Deklaratsiooni esitamiseks maksuametile on erinevad võimalused:

  1. E-identifitseerimise või koos deklaratsiooniga esitatud koodide abil veebilehel või äpis.
  2. Paberkandjal, edastades selle deklaratsioonis toodud postiaadressile.
  3. Sms-i või telefonikõne teel vastavalt deklaratsioonis toodud juhistele (vajalik Rootsi telefoninumber).

Enammakstud tulumaksu tagasi saamiseks on vajalik registreerida pangakonto Rootsi maksuametis

Kui isiku konto asub Rootsi pangas, pole tagastuse saamisega probleeme. Kuid kui pangakonto asub välisriigis, on vajalik konto registreerimine maksuametis. Selleks tuleb saata Rootsi maksuametile avaldus ja võtta ka oma pangast allkirjastatud ametlik tõend, ehk sertifikaat, kus on kirjas isiku nimi, sünnipäev või registrikood, panga IBAN ja BIC- koodid, panga nimi ja aadress, pangaametniku nimi ja allkiri. Sertifikaat peab olema dateeritud ega tohi olla vanem kui 6 kuud.

Nii avaldus kui sertifikaat tuleb saata Rootsi maksuametile posti teel.

Tähtajaks info esitamata jätmine toob kaasa trahvimise

Ettevõtete puhul on deklaratsiooni esitamisega hilinemise sunnirahad esimesel korral 6 250 SEK, teisel 12 500 SEK ja kolmandal 18 750 SEK. Kui ka siis ei ole deklaratsiooni esitatud, võidakse ettevõttelt ära võtta maksuregistreeringud.


Kui füüsiline isik esitab deklaratsiooni hiljem, kui on deklaratsiooni esitamise tähtaeg, tuleb tal tasuda trahvi, mille suuruseks on 1 250 SEK. Kui deklaratsioon ei laeku ka kolme kuu jooksul pärast tähtpäeva, kohaldatakse täiendavalt 1 250 Rootsi krooni suurust sunniraha. Kahe kuu möödumisel lisandub kolmas trahvinõue suuruses 1 250 Rootsi krooni.

Esmakordsel tuludeklaratsiooni esitamisel soovitame kasutada spetsialisti abi

Kokkuvõtteks, Rootsis on tuludeklaratsiooni esitamine kohustuslik nii ettevõttele kui inimestele. Selle täitmiseks on vajalik teada nüansse ja eriti täpselt tuleb läbi mõelda tulude deklareerimine, kui olete töötanud samal aastal Rootsis ja Eestis või isegi mõnes muus riigis. Sel juhul tuleb aruandluse läheneda kogumina ja meie soovitame kaasata spetsialistid, kuna nii võite rahaliselt võita ja samuti kindlustate, et teil ei teki kummagi riigi maksuameti ees lisakohustusi või ootamatuid olukordi, mille tõttu peate oma tegevuse kas katkestama või päriselt lõpetama.

Kui olete viimasel aastal tegutsenud juriidilise või eraisikuna Rootsis või kui olete just saanud Rootsi maksuametilt eeltäidetud tuludeklaratsiooni vormi INK2 ja te pole varem Rootsis maksudeklaratsiooni esitanud, on meie konsultandid meeleldi abiks, et selgitada, kuidas peaksite tegutsema.

Võtke meiega ühendust täites allpoolse vormi või helistades telefonile +372 5345 9464.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.