Tegutsemine Rootsi ehitussektoris – peamised nõuanded ebaõnnestumise vältimiseks

Väga paljud Rootsis tegevust alustavad Eesti ettevõtjad asuvad tegutsema just Rootsi ehitussektoris. Näiteks kuuluvad nende poolt pakutavate teenuste hulka lisaks tavaehitustöödele puusepa-, toru-, elektri- ja betoonitööd, keevitamine, tellingupaigaldus jne. Antud artiklisse oleme koondanud kasulikku infot Eesti ettevõtjatele, kellel on soov asuda Rootsis ehitustöid teostama. Räägime tavadest ja reeglitest, mis Eesti reeglitest erinevad, kuid on Rootsi ehitussektoris edukuse vajalikuks eeltingimuseks.

Edu esimene eeldus – vajalikud load ja sertifikaadid

Ettevõtja esimene samm Rootsi ehitussektoris tegutsemisel peaks seisnema enda kurssi viimises lubade ja sertifikaatidega, mida on firmale vaja taotleda (loe lähemalt siit). Lisaks tuleks välja selgitada, mis tüüpi tööde kategooriasse kuulutakse. Kui valik on tehtud, tuleb jõuda selgusele, milliste kollektiivlepingutega antud ehitustööde liik on reguleeritud. Samuti on kasulik olla kursis ID06-kaartide süsteemiga ja kohustusliku töötajate logi pidamise nõuetega ehitusplatsil. Järgmisi nõuandeid arvesse võttes väldite sagedasi komistuskive Rootsi ehitussektoris ladusalt toimetamisel. Tähtis on endale aru anda, et vajalike dokumentide vormistamine on Rootsis sageli üpris ajakulukas ja enamasti ei tohi ehitusplatsil viibida enne, kui paberid on täiesti korras. Dokumentatsiooni vormistamine võtab ka siis, kui asjad sujuvad, enamasti 3 kuud aega. Seega, kui soovite alustada töödega mais, tuleks asjaajamist alustada hiljemalt veebruaris. Võib juhtuda, et asjad sujuvad kiiremini, aga see on pigem erand.

Ehitada eraisikutele või peatöövõtjatele?

Nagu ka Eestis, on Rootsis võimalik teha ehitustöid eraisikutele või ettevõtetele. Eraisikutele teenust pakkudes on üksikute tööde hinnad kõrgemad, aga kogukäive tõenäoliselt väiksem. Samuti tuleb tegeleda rohkem uute klientide otsimisega ja asi võib jääda katki keelebarjääri tõttu.

Peatöövõtjatele tööd tehes on tööd rohkem ja käive suurem, aga töö ühiku hind võib olla madalam. Suurte projektide alltöövõtu kasumlikkusele omavad mõju ka kohustuslikud töötajate palgamäärad, mis tulenevad kollektiivlepingutest. Peatöövõtjate ehitusplatsidel on enamasti palju rangemad reeglid, samuti väga ranged tööohutusnõuded.

Nii eraisikutele kui mitte käibemaksukohuslastest ettevõtetele ehitustöid pakkudes tuleb arvetele lisada Rootsi käibemaks ja see Rootsis deklareerida ning ära maksta. Et seda teha, vajab ettevõte Rootsi käibemaksukohuslase numbrit.

Rootsi seaduste järgi on eraisikutel Rootsis õigus saada riigilt kuni 50 000 krooni (kaasa arvatud käibemaks) hüvitist ehitustööde eest (nn ROT-hüvitis). Selle hüve kasutamine käib ettevõtja kaudu, kes teenust pakub. St et ettevõtjal tuleb vastav summa eraisikust kliendile esitatavalt arvelt maha arvestada ja seejärel Rootsi riigilt tagasi küsida. Ettevõtja huvides on kontrollida, kas nende kliendil on kasutamata ROTi, sest klient ei pruugi seda õigesti teada. Valearvestuste puhul ei saa ettevõtja seda raha tagasi, mis ta kliendilt sisse nõudmata jättis.

Kollektiivlepingud Rootsi ehitussektoris

Rootsis, erinevalt Eestist, puudub riiklik miinimumpalgamäär. Seda asendavad Rootsis kaudselt kollektiivlepingud. Rootsis on väga palju ametiliite ja nende vastaspoolteks on ettevõtjate liidud. Nende liitude eesmärk on esindada oma liikmete huvisid, ehk ametiliidud esindavad töövõtjaid ja ettevõtjate liidud esindavad tööandjaid. Kollektiivlepingud sätestavad töötingimused, mida on ametiliidud ja ettevõtjate liidud omavahel kokku leppinud. Enamus sektorites on kollektiivlepingute järgimine nõutud, eriti on kollektiivlepingud levinud ehitussektoris.

Tähele tuleb panna, et erinevate tööde puhul kehtivad erinevad kollektiivlepingud. Ehitustööde puhul kehtib Byggavtalet (ehituse leping), mis on sõlmitud ehitajate liidu ja ehitusettevõtete liidu vahel, elektritööde puhul kehtib Installationsavtalet (installeerimise leping), keevitustööde puhul kehtib Metallavtalet (metalli leping) jne. Erinevatel lepingutel on erinevad tingimused ja mõned liidud on rangemad kui teised. Lisaks tuleb mängu veel üks segadust tekitav asjaolu – samade tööde puhul võib kasutusel olla mitmeid sisult erinevaid lepinguid, mis sõltuvad mõnest väiksemast nüansist. Näiteks, keevitustööde lepingu puhul on oluline teada, kas töid teostatakse ehitusplatsil või tehases, kuna lepingute sisu on nende puhul erinev. Tihti ei tea ka teie klient seda, millist lepingut ta teilt nõudma peaks ja seetõttu võib nõuda teilt kirjalikku kinnitust, et võtate vastutuse enda kanda. See võib teile omakorda tekitada tulevikus palju probleeme, kui te täpselt ei tea, mis nõuded teile kehtivad.

Sageli panustab tellija teenusepakkuja heale tahtele. Ta palub makseviivitustest hoolimata töödega jätkata, põhjendades, et see on vajalik tähtaegade osas viivituste vältimiseks. Kui tellija soovib töödega jätkata, kuigi tehtud tööd on akteerimata, viitab see otseselt ohule, kus tellija ei soovi teile lisakulutusi hüvitada.

On olemas peatöövõtjaid, kes ei nõua oma allhankijatelt kollektiivlepingute sõlmimist. Sellisel juhul saab ettevõtja olla paindlikum, vähendada administratiivsete tegevuste hulka ning kulusid ja pakkuda oma kliendile, kas soodsamat hinda või teenida ise rohkem.

Kui aga peatöövõtja nõuab kollektiivlepingu täitmist, tasub endale väga täpselt selgeks teha, milliseid kohustusi kollektiivlepingu sõlmimine endaga kaasa toob. Näiteks võivad lepinguga kaasneda kõrged ületundide tasud, keeld pakkuda tähtajalist töölepingut jne. Samuti võetakse kollektiivlepingut sõlmides ettevõttele kohustus tagada töötajatele Rootsis pensionifondi makseid, mis on ca 5% brutopalgast. Kollektiivlepingutes on rohkelt spetsiifilisi tingimusi ja ettevõtja, kes ennast nendega kurssi ei vii ja kohustuste põhjal põhjaliku hinnakalkulatsiooni ei tee, avastab projekti lõpus, et kaudsed kulud on tekitanud olukorra, kus teostatud objekt oli kahjumlik.

ID06-kaardid

Suurematel ehitusplatsidel on kohustuslik pidada logi platsil viibijatest ja üks populaarsemaid vahendeid selle jaoks on ID06-kaartide süsteem. ID06 pole mõeldud ainult selleks, et pidada ehitusplatsil viibijate arvestust, vaid ka selleks, et anda ülevaade, kas töötajaid puudutavad maksud on tasutud. ID06 kaardid on ühendatud Rootsi Maksuameti (Skatteverket) süsteemiga ja Skatteverketist ehk Rootsi maksuametist käivad ametnikud aeg ajalt ehitusplatsidel pistelisi kontrolle tegemas.

Eelmisest aastast hakkasid Rootsis kehtima uued maksustamisreeglid, mis võimaldavad eraisikutel töötada Rootsis 45 tööpäeva enne maksude tasumist. ID06 väljastajaid pakuvad ID06 kaarte ainult 25 kalendripäevaks, kui töötajatele ei ole tehtud Rootsi isikukoodi avaldust. Ettevõtjal tasub meeles pidada, et kui ta tahab kasutada samu töötajaid järjest kauem kui 25 kalendripäeva, on kasulik töötajatele teha Rootsi isikukoodi avaldused.

Kokkuvõte ja soovitused

Rootsi ehitussektor on väga üksikasjalikult reguleeritud ja Eesti ettevõtjatele tuleb tihti üllatusena, kui palju kohustusi ja nõudeid Rootsis tegutsema asumisel tekib. Kui kaalud Rootsis ehitustööde pakkumisega alustamist, anname Sulle omalt poolt kaasa järgmised soovitused:

  • Vali endale suund: 

Paljudes ettevõtjates tekitab elevust, et Rootsis on arvestatav nõudlus erinevate ehitustööde teostamise järele ja nad proovivad pakkuda samaaegselt erineva profiiliga tööde teostamist, näiteks nii tavaehitustööd, torutööd kui plaatimine jne. Rootsis on ametimehed väga spetsialiseerunud ja enamikul teenusekategooriatel on omad liidud ja lepingud. Ettevõte, kes pakub korraga mitmeid erinevaid teenuseid, võib sattuda olukorda, kus ta peab sõlmima kaks (või enam) kollektiivlepingut korraga, ja seejärel leiab end olukorrast, et ei tea kummast lähtuda, kuna mõlemad liidud nõuavad oma lepingu täitmist.

  • Tee põhjalik hinnastamise analüüs:

Enne kliendile jah-sõna ütlemist, tee endale hästi selgeks, mis tingimuste täitmist Sinu klient Sinult nõuab. Kui klient nõuab kollektiivlepingu sõlmimist, uuri, mis on selle sisu ja arvesta oma hinnapakkumises kõikide lisakohustuste rahalise ja ajalise kuluga, mis kollektiivlepingu täitmisega kaasnevad.

  • Tee endale selgeks võimalikud maksuriskid:

Sõltuvalt projektide pikkusest, töömeeste rotatsioonist, paralleelsetest töölepingutest ja muudest asjaoludest võivad tekkida nii ettevõttel kui ka töötajatel Rootsis maksukohustused. Samuti tasub arvestada sellega, kuidas on reguleeritud päevaraha maksmine, ja kas nende arvestamisel tuleks lähtuda Eesti või Rootsi seadusandlusest. Enne tööde vastuvõtmist tasub teha ajakava, kui kaua projekt kestab, milliseid töötajaid tuleks seda teostama saata, samuti, kas soovite tegutseda Rootsis pika- või lühiajaliselt. Pikaajaliselt tegutsedes võib olla kasulik luua Rootsi eraldiseisev ettevõtte ning Eesti ja Rootsi ärid lahus hoida, kuna see võib olla vajalik efektiivsuse tõstmiseks ja riskide maandamiseks.

  • Võta ühendust spetsialistiga:

Rootsi turule sisenemine, eriti ehitussektoris, on pikk ja keerukas protsess, kus on vaja arvestada paljude erinevate spetsiifiliste asjaoludega. Liigne kiirustamine võib lõppeda väga halvasti ja tuua kaasa ebaõnnestumise. Oleme aidanud paljusid ettevõtteid samades küsimustes ja koostanud neile läbimõeldud plaani Rootsi turule sisenemiseks. Meil on pikaajaline kogemus Rootsi ametkondade ja riigiaparaadiga asjaajamises, et aidata oma klientidel saada vajalikud tõendid ja sertifikaadid ning tegutseda Rootsi turul parimal võimalikul viisil.

Võtke meiega ühendust

Võtke meiega ühendust, et leppida kokku konsultatsioon ja koos arutada, kuidas Wisecounter saab teile kasulik olla.
  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.